Ewaluacja społecznościowa projektu z budżetu partycypacyjnego

UW: inicjatywy dla otoczenia, I edycja, semestr letni, rok akademicki 2016/2017

ścieżka: Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

 

projekt: Ewaluacja społecznościowa projektu lokalnego z budżetu partycypacyjnego

Termin: środy 11:30-14:45

Miejsce: sala Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (parter BUW)

W ramach projektu zostanie skonstruowane i przetestowane uniwersalne narzędzie badawczo-ewaluacyjne, która ma pozwolić na weryfikację efektów dowolnego projektu z budżetu partycypacyjnego, w tym porównanie jego wykonania ze społecznymi założeniami. Eksperymentalnym studium przypadku będzie zrealizowany projekt, w którym wnioskodawcami nie byli mieszkańcy, lecz… studenci. W ramach działań zbadany zostanie proces wdrożenia przez samorząd dzielnicy Praga-Południe projektu zgłoszonego przez studentów UW m. in. poprzez wywiady z autorami projektu, jego odbiorcami i urzędnikami odpowiedzialnymi za jego realizację, obserwację uczestniczącą placu zabaw oraz panel ekspercki. Dalej odbędzie się ewaluacja społecznościowa wśród grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz społeczności lokalnej. Projekt podsumuje wydarzenie organizowane na danym placu zabaw oraz opracowanie infografiki i filmu przedstawiającego ewaluację projektu z budżetu partycypacyjnego.

 

Chcesz dołączyć do projektu? Zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

 

Tutor: dr Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, UW

 

Doktor nauk humanistycznych, animator i pedagog społeczny, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie skupiającego środowisko ludzi i instytucji zainteresowanych problematyką animacji społeczno-kulturalnej i rozwojem społeczności lokalnej. Kieruje Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych oraz studiami magisterskimi zarządzanie społecznościami lokalnymi w Collegium Civitas. W 2013 r. zainicjował powstanie animacyjnego ośrodka na warszawskim Grochowie „Paca 40 – Miejsce Akcji”.

Partner projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

 

Dołączając do tego projektu rozwiniesz umiejętności:

 • pracy w zespole i w trybie projektowym;
 • samoorganizacji i zarządzania czasem;
 • prowadzenia badań ewaluacyjnych metodami jakościowymi, w tym za pomocą wywiadów indywidualnych;
 • promocji efektów działań lokalnych;
 • prowadzenia konsultacji z mieszkańcami, rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej.

Ponadto:

 • możesz zaliczyć OGUN (60 godz., 3 pkty ECTS) lub praktyki (90 godz.),
 • otrzymasz rekomendacje i zaświadczenia,
 • zdobędziesz umiejętności przydatne w życiu zawodowym i społecznym,
 • nawiążesz nowe znajomości,
 • otrzymasz 16h certyfikowanego szkolenia z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem.

 

Od przyszłych uczestników oczekujemy:

 • chęci do pracy w grupie;
 • dyspozycyjności przez cały okres projektu;
 • otwartości na innych i chęci do rozwijania swoich kompetencji;
 • zainteresowania tematyką polityki miejskiej i pracą ze społecznością lokalną;
 • zainteresowania badaniami społecznymi;
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Mile widziane:

 • umiejętność prowadzenia wywiadów i inne doświadczenie badawcze;
 • znajomość technik montażu i obróbki filmów;
 • udział w projektach lokalnych;
 • doświadczenie badawcze.

 

Przejmij inicjatywę i dołącz do zespołu projektu!

 

logo-su-bz-wbk-rgb Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

uw-logotyp_pl  
Koordynator Programu:
Gaweł Pasek vel Paszkowski
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel: (22) 55-27-201
e-mail: ido[at]uw.edu.pl
f_icon-svg

banerbwr1Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

logo_ucw_podstawa_rgb logo-biura-karier