UW: Inicjatywy dla otoczenia, II edycja, semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

UW: inicjatywy dla otoczenia, II edycja, semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018
Ścieżka: Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

 

Projekt: Ochota na Kampus
Termin: środy 11:30-14:45
Miejsce: sala Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (parter BUW) oraz wizyty studyjne na Kampusie Ochota
W ramach projektu uczestnicy będą promowali i zachęcali studentów Kampusu Ochota do działań w ramach budżetu partycypacyjnego i innych form aktywizacji lokalnej. Działania w projekcie realizowane będą w podziale na 5 bloków zadaniowych, co umożliwi zastosowanie praktycznej wiedzy i umiejętności członków zespołu projektowego i ułatwi organizację pracy w podzespołach. Wszystkie bloki rozwijają wiedzę z zakresu zarządzania publicznego.
Uczestnicy projektu będą mieli szanse stać się liderami działań studenckich w dzielnicy Ochota. Projekt rozpocznie poznanie potrzeb Partnera. Następnie odbędą się wizyty studyjne, w trakcie których powstaną autorskie materiały audiowizualne (vlogi, snapy, sondy uliczne, zdjęcia). W efekcie przygotowana zostanie diagnoza sytuacji i opracowanie kampanii informacyjnej promującej budżet partycypacyjny wśród studentów Kampusu Ochota. 

Chcesz dołączyć do projektu? Zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

Tutor: dr Katarzyna Wojnar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG

Doktor nauk humanistycznych, badaczka, posiadająca doświadczenie zarówno we współpracy projektowej na Uniwersytecie Warszawskim, jak i poza nim. Kierowała takimi projektami jak: Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia czy Rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców w Warszawie. Realizowała projekt obserwacji napięć metropolitalno-lokalnych Urban Lab: investigating contemporary city. Była ekspertem w projekcie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowywała ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego .

Partner projektu: Centrum Komunikacji Społecznej UM m.st. Warszawy

 

Dołączając do tego projektu rozwiniesz umiejętności:

Ponadto:

 

Od przyszłych uczestników oczekujemy:

Mile widziane:

 

Przejmij inicjatywę i dołącz do zespołu projektu!