UW: Inicjatywy dla otoczenia, II edycja, semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

UW: inicjatywy dla otoczenia, II edycja, semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018
Ścieżka: Firmy

Projekt: Serendipity i Metoda TROP©

Nowa strategia promocyjno-marketingowa Metody TROP© – projekt propagujący innowacyjne podejście do edukacji osób dorosłych.
Termin: czwartek, 11:30-14:45
Miejsce: sala Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu (parter BUW) oraz siedziba Centrum TROP (ul. Śródziemnomorska 17, Warszawa)
Projekt Serendipity i Metoda TROP© to edukacyjna przygoda dla studentów i doktorantów, których zapraszamy do procesu tworzenia i wdrażania nowej strategii marketingowej, poznawania siebie i pracy w grupie oraz budowania relacji ze współpracownikami z Grupy TROP, jej klientami i partnerami. Celem Projektu Serendipity i Metoda TROP© jest opracowanie nowej strategii propagowania metody pracy i rozwoju wypracowanej w ponad 20-letnim doświadczeniu Grupy TROP. Uczestnicy będą uczyć się tej metody i o tej metodzie oraz tworzyć rozwiązania dla jej upowszechniania.
Zamysłem projektu jest łączenie marketingu z edukacją. Promocja Metody TROP© to promocja samej firmy, jej działań i oferty, ale także upowszechnianie podejścia do współpracy i biznesu opartego na takich wartościach, jak współpraca, solidarność, empatia, partnerstwo, szacunek, proaktywność i odpowiedzialność. Uczestnicy w ramach projektu doświadczą pracy opartej o te zasady i poznają jej teoretyczne założenia.

 

Chcesz dołączyć do projektu? Zapoznaj się z zasadami rekrutacji. 

 

Tutorka: Jowita Radzińska, Instytut Filozofii, UW

Zawodowo zajmuje się dwoma dziedzinami, jest badaczką opinii i rynku oraz trenerką. Jako badaczka projektuje, realizuje i analizuje badania z wykorzystaniem jakościowej metodologii badań, a także wspiera swoich klientów w praktycznym zastosowaniu wyników badań w marketingu: do kreowania wizerunku, budowania skutecznych strategii sprzedażowych, rozwoju. Jako trenerka przygotowuje i prowadzi warsztaty rozwojowe, m.in. w tematyce związanej z komunikacją, budowaniem zespołu, integracją, pracą na mocnych stronach. Współprowadzi firmę Probe Poland Sp. z o. o. (więcej: http://www.probepoland.com/), jest przedsiębiorczynią. Naukowo bada ideę solidarności, a teorię wykorzystuje w praktyce, by lepiej rozumieć, a przez to zarządzać procesami współpracy opartej o realizację wspólnych interesów lub artykulację ważnych wartości. Jest doktorantką w Zakładzie Etyki w Instytucie Filozofii UW.

Partner projektu: Centrum TROP 

Firma założona w 1994 roku przez Dorotę i Jacka Jakubowskich. Szkoli trenerów, coachów, liderów oraz prowadzi programy rozwojowe dla firm. Współpracuje z: PTP, PIFS, Izbą Coachingu. Wszystkie szkolenia i programy oparte są na autorskiej Metodzie TROP©, która zakłada że wiedza rodzi się w dialogu. Podejście to determinuje sposób pracy z klientami. Wspiera w budowaniu podmiotowych relacji i otwartej komunikacji. Łączy wiedzę i praktykę psychologiczną z realiami biznesu.

Dołączając do tego projektu rozwiniesz umiejętności:

Ponadto:

Od przyszłych uczestników oczekujemy:

Mile widziane:

 

Podejmij wyzwanie i dołącz do projektu!