DLA FIRM

Udział w Programie „UW: inicjatywy dla otoczenia” to szansa na rozwój i podniesienie swojej konkurencyjności. Dzięki partnerstwu z najlepszą uczelnią wyższą w Polsce oraz współpracy z naukowcami, studentami i doktorantami, firmy mogą wymienić się doświadczeniem i zyskać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań, z którymi mierzą się w swojej branży.

 

ŚCIEŻKA „FIRMY”

Dedykowana jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy szukają nowych rozwiązań biznesowych oraz innego spojrzenia na problemy związane z ich codzienną działalnością. Operatorem tej ścieżki jest Biuro Karier UW

 

JAKIE PROJEKTY MOŻNA REALIZOWAĆ?

Projekty powinny być odpowiedzią na realne potrzeby firmy. Istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i użyteczność ich rezultatów (np. sposób, w jaki mogą przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian we wskazanej dziedzinie). Dlatego też mają one różnorodny charakter – od badań społecznych po przygotowanie programów szkoleniowych lub diagnozę sytuacji w konkretnym obszarze społeczno-gospodarczym. Projekty realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły złożone ze specjalnie dobranych studentów oraz doktorantów pracujących pod opieką tutora.

 

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?

Aby zostać partnerem w Programie, należy nawiązać kontakt z tutorem. Rolę tę może pełnić pracownik akademicki UW z tytułem doktora lub wyższym, a w przypadkach uzasadnionych doświadczeniem w temacie projektu może nim być doktorant UW.

Po odbyciu obustronnych rozmów i określeniu potrzeb oraz oczekiwań ze strony przedsiębiorstwa wobec rezultatów przyszłego projektu, firma i tutor podpisują list intencyjny o współpracy. Należy pamiętać, że wnioskodawcą w Programie może być tylko tutor, dlatego też jego zadaniem jest powiązać oczekiwania partnera z praktyczno-szkoleniowym charakterem Programu.

Kiedy projekt zostanie zakwalifikowany do realizacji, firma i Uniwersytet podpisują porozumienie o współpracy. Realizacja następuje w semestrze akademickim następującym po zakończeniu konkursu. Informacja o liczbie projektów realizowanych w danym semestrze akademickim jest podawana w ogłoszeniu o konkursie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Programu.

 

logo-su-bz-wbk-rgb Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

uw-logotyp_pl
Koordynator Programu:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel: (22) 55-27-075
e-mail: ido[at]uw.edu.pl
f_icon-svg

banerbwr1Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

logo_ucw_podstawa_rgb logo-biura-karier