DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” to odpowiedź Uniwersytetu Warszawskiego na rosnące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia i trenowania kompetencji niezbędnych w życiu społecznym oraz zawodowym, wśród studentów i doktorantów.

Podejmij wyzwanie – przejmij inicjatywę i dołącz do nas!

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU?

Program jest dedykowany studentom i doktorantom Uniwersytetu Warszawskiego bez względu na kierunek, rok i tryb studiów.

 

JAKIE PROJEKTY REALIZUJEMY?

W II edycji programu w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 są realizowane następujące projekty:

a) w ścieżce „Firmy”:

b) w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”:

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU PROJEKTU?

Udział w programie można realizować w dowolnej z poniższych form (niezależnie od ścieżki projektowej):

  • zajęć ogólnouniwersyteckich, 60 godz., 3 pkty ECTS, zaliczenie na ocenę;
  • praktyk kierunkowych lub innych w wymiarze 90 godz.;
  • zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami.

Aby wziąć udział w rekrutacji, wejdź na stronę operatora danej ścieżki:

 

W razie pytań skonsultuj się pod adresem: ido[at]uw.edu.pl. W temacie wiadomości napisz „pytanie o rekrutację do IDO”.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Udział w Programie można zrealizować jako:

  • zajęcia ogólnouniwersyteckie, 60 godz., 3 pkty ECTS;
  • praktyki, 90 godz.;
  • zdobywanie doświadczenia poświadczone rekomendacjami.

Ponadto każdy uczestnik bierze udział w 16-godzinnym szkoleniu z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem, po którym otrzymuje certyfikat.

„UW: inicjatywy dla otoczenia” to szansa na:

 • rozwój niezbędnych kompetencji społecznych i zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia pod okiem specjalistów w danej dziedzinie,
 • realizację projektów we współpracy z firmami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami
        publicznymi,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach,
 • poznanie wielu nowych osób o podobnych zainteresowaniach i celach.

 

 

logo-su-bz-wbk-rgb Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

uw-logotyp_pl
Koordynator Programu:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel: (22) 55-27-075
e-mail: ido[at]uw.edu.pl
f_icon-svg

banerbwr1Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

logo_ucw_podstawa_rgb logo-biura-karier