DLA TUTORÓW

„UW: inicjatywy dla otoczenia” to możliwość realizacji projektów, które będą odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania współczesnych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz firm. To również szansa, by sprawdzić teorię w działaniu i realizować własne pomysły z zespołem specjalnie dobranych do projektu studentów i doktorantów.

 

KIM JEST TUTOR?

Tutorem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający co najmniej tytuł doktora.
W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem w zakresie tematu projektu, rolę tę może pełnić również doktorant UW.

Zadaniem tutora jest przygotowanie i poprowadzenie projektu tak, by realnie podnosił on kompetencje studentów oraz doktorantów reprezentujących różne kierunki, a jednocześnie odpowiadał potrzebom instytucji, organizacji lub firmy partnerskiej. W budżecie Programu jest przewidziane wynagrodzenie dla tutora, niezależne od wysokości budżetu wnioskowanego projektu.

 

JAKIE PROJEKTY MOŻNA REALIZOWAĆ?

Projekty powinny być odpowiedzią na realne potrzeby organizacji, instytucji i firm. Istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i użyteczność ich rezultatów (np. w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy w dziedzinie działalności prowadzonej przez partnera). Dlatego też mogą one mieć różnorodny charakter – od badań społecznych po przygotowanie programów szkoleniowych lub diagnozę sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Z pewnością pomoże w tym interdyscyplinarna struktura zespołu projektowego.

Projekty realizowane są zawsze w semestrze akademickim następującym po zakończeniu konkursu.

 

JAK ZREALIZOWAĆ PROJEKT?

Jedynie tutorzy są uprawnieni do złożenia wniosku w konkursie. Temat projektu mogą wymyślić samodzielnie lub wspólnie z partnerem, czyli instytucją publiczną, organizacją pozarządową bądź firmą. Ważne jednak, by skonkretyzowany projekt wynikał już z rzeczywistych potrzeb i doświadczeń partnera w obszarze jego działalności. Może też być tak, że to instytucja, firma lub organizacja zgłosi się do tutora. Wówczas również tutor jest odpowiedzialny za złożenie wniosku.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE

Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” to szansa na pogłębienie doświadczenia we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i możliwość realizacji autorskiego projektu. Rola tutora interdyscyplinarnego zespołu pozwala trenować kompetencje w zakresie metod kształcenia z wykorzystaniem niestandardowych metod pracy, a także stworzyć grupę studentów i doktorantów zainteresowanych dalszym rozwojem w wybranym kierunku. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami programu oraz ogłoszeniem o konkursie.

 

logo-su-bz-wbk-rgb Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

uw-logotyp_pl
Koordynator Programu:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel: (22) 55-27-075
e-mail: ido[at]uw.edu.pl
f_icon-svg

banerbwr1Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

logo_ucw_podstawa_rgb logo-biura-karier