WYNIKI II EDYCJI

II edycja konkursu „UW: Inicjatywy dla otoczenia” 


31 maja pod przewodnictwem pełniącego obowiązki Przewodniczącego, Prorektora UW, ds. naukowych, dr hab., Macieja Duszczyka, odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski złożone w II edycji konkursu programu „UW: Inicjatywy dla otoczenia” . 

Projekty wybrane przez Komisję Konkursową zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący program. 

W II edycji programu, w semestrze zimowy roku akademickiego 2017/2018, realizowane będą następujące projekty:

a) w ścieżce „Firmy:

b) w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”: 

 

Rekrutacja uczestników już wystartowała! Szczegółowe informacje znaleźć można tutaj : zostań uczestnikiem!