ZŁÓŻ WNIOSEK!

II edycja konkursu na realizację projektów
w ramach programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”

Zapraszamy do składania wniosków o realizację projektu w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia oraz Zasadami programu „UW: inicjatywy dla otoczenia”.

O CO MOŻNA WNIOSKOWAĆ?

W ramach II edycji konkursu wnioskowane projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 6000 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą realizowane łącznie 2 projekty:

  • jeden w ramach ścieżki „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”;
  1. jeden w ramach ścieżki „Firmy”.

Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju projektów jakie można realizować i tego, jak są oceniane wnioski, znajdują się w Zasadach programu.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Należy złożyć wniosek z załączonym listem intencyjnym podpisanym przez Partnera, czyli instytucję publiczną, organizację pozarządową lub firmę. Ważne, by temat projektu wynikał z rzeczywistych potrzeb Partnera i obszaru jego działalności.

Wnioski mogą składać Tutorzy, czyli pracownicy naukowi UW co najmniej ze stopniem doktora oraz doktoranci UW, bez względu na reprezentowaną dziedzinę nauki. Tutorzy będą prowadzić projekty, które zostaną najwyżej ocenione w konkursie.

GDZIE I KIEDY?

Wnioski przyjmujemy tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ido[at]uw.edu.pl.  Skan podpisanego wniosku należy nadesłać w terminie od 3 kwietnia 2017  r. do 21 maja 2017 r.

W czasie trwania naboru wniosków można też skonsultować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (ido[at]uw.edu.pl) lub od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 pod numerem telefonu (22) 55 27 075.

Ponadto planujemy też spotkania informacyjne w dwóch terminach:

  • 7 kwietnia w godz. 16.30-18.00, sala w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu (budynek BUW, parter);
  • 27 kwietnia w godz. 16.30-18.00, sala w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu (budynek BUW, parter).

W razie pytań dotyczących samych projektów, można też umówić się na indywidualne konsultacje drogą mailową (ido[at]uw.edu.pl) lub telefoniczną: (22) 55-27-075.

OCENA PROJEKTÓW I WYNIKI KONKURSU

Wnioski złożone zgodnie z zasadami formalnymi będą oceniane przez Komisję składającą się z przedstawicieli różnych środowisk, jednostek i instytucji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki II edycji konkursu zostaną ogłoszone na stronie ido.uw.edu.pl po 30.05.2017 r.

 


logo-su-bz-wbk-rgb Program „UW: inicjatywy dla otoczenia” funkcjonuje w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

uw-logotyp_pl  
Koordynator Programu:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel: (22) 55-27-075
e-mail: ido[at]uw.edu.pl
f_icon-svg

banerbwr1Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

logo_ucw_podstawa_rgb logo-biura-karier